RAMAK
رامک یک موتور هوشمند برای استاندارد سازی کدهای سمت کلاینت توسط هوش مصنوعی است. این مجموعه دارای ابزارها و سرویس هایی می شود که با پیمایش کدها بر اساس سورس یا URL فعالیت می کنند و نتیجه آن را می توانند به صورت گزارش یا فعالیت ارائه دهند.
Farsjoo